210 5234 850

Σωκράτους 48, Ομόνοια - 2ος όροφος

Χρειάζομαι διαβατήριο για να ταξιδέψω στο εξωτερικό;

** Για τα ταξίδια εσωτερικού:    απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

** Για ταξίδι στην Ευρώπη:    οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στην Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να διακινούνται ελεύθερα και μπορούν να ταξιδεύουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας μόνο, με την προϋπόθεση να είναι νέου τύπου και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες. Τα παιδιά έως 12 ετών, εφόσον δεν μπορούν να εκδόσουν ταυτότητα, χρειάζονται έγκυρο διαβατήριο για οποιοδήποτε ταξίδι εξωτερικού.

** Για όλες τις χώρες εκτός Ε.Ε.:  απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.